خدمات حقوقی تنظیم قرارداد :

تنظیم قراردادها که از موضوعات غیر قابل اجتناب روابط بازرگانی واجتماعی می باشد ، با پیچیدگیهای فراوانی روبرو می باشد . چگونگی تنظیم یک قرارداد بر پایه رعایت منافع طرفین ، و داشتن آگاهی کامل در قبول تعهدات مندرج در قرارداد با حفظ اصول مورد نظر از مواردی است که دقت و احاطه برآن کاملا ضروری و حیاتی است.
با موسسه خدمات حقوقی بین المللی ایرانیان با بهره گیری از متخصصین حقوق داخلی و بین الملل که علاوه بر دارا بودن مدارک تخصصی این رشته ، دارای سالها تجربه در انعقاد قراردادهای داخلی و بین المللی هستند به موکلین خود این اطمینان خاطر را می دهد که با استفاده از یک تیم حقوقی مسلط به زبان انگلیسی ، امکان انعقاد یک قرارداد کاملا صحیح و حقوقی ، که در آن ضمن حفظ منافع تجاری موکل ، جنبه های قانونی قرارداد نیز لحاظ گردیده باشد ، فراهم گردد.

مقالات مرتبط :

1- خرید و فروش

          Tel: +989121023022