خدمات حقوقی خانوادگی :

مشاور خانواده دعاوی خانوادگی، طلاق و طلاق توافقی، فسخ و ابطال نکاح، تنفیذ احکام طلاق که توسط مراجع قضائی بیگانه صادر شده‌اند، فرزند خواندگی، مطالبه نفقه، دعوی تمکین، مهریه، استرداد جهیزیه، حضانت فرزندان، بذل مدت و انحلال نکاح در عقد منقطع و غیره

مقالات مرتبط :

1- قوانین طلاق

2- اقسام طلاق

3- طلاق صادره از دادگاههای امریکا

4- ازدواج

          Tel: +989121023022