اخذ ویزای ایران

1- شوهر خارجی زن ایرانی: اینگونه افراد پس از ثبت ازدواجشان بر طبق قوانین ایران و با دعوت نامه بستگان در ایران قادر به اخذ ویزا و سفر به ایران خواهد بود. نتیجتا در صورت علاقه مندی ما میتوانیم پس از انجام کارهای اولیه ثبت ازدواج، با تماس با نزدیکان شما تسهیلاتی را برای دعوت از شما و صدور ویزا ارائه بنماییم.

2- توریستی: ویزای توریستهای آمریکایی و امکان سفر آنها به ایران تنها از طریق ثبت نام در تورهای مورد خاص در ایران امکان پذیر میباشد. نظر به اینکه در آینده احتمالا شاهد گشایش بیشتری در روابط بین ایران و آمریکا خواهیم بود، امکانات و تسهیلات بیشتری نیز در دسترس اینگونه افراد خواهد بود.

3- ویزاهای نمایشگاهی، دانشگاهی و کنفرانس: اینگونه ویزاها که تنها از طریق دعوتنامه افراد مرتبط به مشاغل، شرکتهاو موسسات آموزشی امکان پذیر میباشد، خود اقدام به دریافت ویزا از وزارت امور خارجه نموده و دفتر ما قادر به الصاق سرع ویزا در گذرنامه آنان خواهد بود.

شایان ذکر است که افرادی که ایرانی هستند و یا دارای پدر و اجداد پدری ایرانی میباشند، حتی اگر فاقد هرگونه مدرک هویتی ایرانی هستند، بهیچ وچه نمیتوانند به ویزا به ایران سفر کنند و لزوما بایتسی ابتدا اقدام به اخذ مدارک هویتی جدید ایرانی و سپس با در دست داشتن گذرنامه ایرانی خود به ایران سفر کنند.

          Tel: +989121023022